Hz. Muhammed
Hz. Muhammed Peygamberimizin (S.A.V.) Hayatı

Siyer Kronolojisi

569 Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi) (1) . Sütannesi Halîme’ye verilmesi. 574 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi. 575 Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi. 577 Dedesi

Devamını Oku
Hz. Muhammed

Kur’ân-ı Güzel Okuyan ve Amel Eden Kişi

  Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Buyurdular ki: “Kur’ân-ı güzel okuyan ve amel eden kişi şerefli ve saygılı olan katip, meleklerle beraberdir.”

Devamını Oku
Hz. Muhammed

Yaşantısında Kur’ân’dan Hiçbir Şey Bulunmayan Kişi

Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Buyurdular ki: “Yaşantısında Kur’ân’dan hiçbir şey bulunmayan kişi harabe bir ev gibidir.” (Tirmizi, Dârimî)

Devamını Oku
X