“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum” Projesi

 • 10 Ekim 2015
 • 72.517 kez görüntülendi.
“Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum” Projesi

PROJENİN ADI:

“Alo Kur’an  Öğrenmek İstiyorum”

PROJEYİ HAZIRLAYAN KURUM:

Konya İl Müftülüğü

PROJE YÖNETİCİSİ:

Prof. Dr. Ali AKPINAR       (Konya İl Müftüsü)

PROJE YAZIMI:

Konya İl Müftülüğü

PROJE YÜRÜTME EKİBİ:                                     SORUMLUSU:

 1. Konya İl Müftülüğü Dr. Ali AKPINAR
 2. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Tahir AKYÜREK
 3. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mukadder GÜRSOY
 4. Karatay İlçe Müftülüğü Hüseyin ARSLANTÜRK
 5. Selçuklu İlçe Müftülüğü Nusret KARABİBER
 6. Meram İlçe Müftülüğü Sabri KÜTÜKÇÜ

 

Tel      :0.332.350 61 58

Web   : www.alokuran.com

e-mail:alokuran42@gmail.com

PROJE ALANI:

Konya İli ve İlçeleri

 

1. PROJENİN AMACI

Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen yaygın din eğitimi hizmetinden toplumun tüm kesimlerinin etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda hazırlanan “Kur’an kurslarında hizmet çeşitliliği ve ihtiyaç odaklı hizmet anlayışı” ile mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen, kamuda veya özel sektörde çalışan vatandaşlarımızın iş saatleri dışında veya hafta sonları halk eğitim uygulamalarında olduğu gibi, iş hayatından sonra, hayatın bir parçası şeklinde Kur’an ve dini bilgiler öğrenebilmesi amaçlanmaktadır.

Böylece günlük hayatının koşuşturmasında vakitlerinin bir bölümünü Kur’an okumayı öğrenmeye veya dini bilgiler almaya ayıramayanların, iş hayatından kopmadan yaygın din eğitimi hizmetinden yararlanmaları sağlanacaktır.

Bu gerekçeden hareketle Diyanet İşleri Başkanlığı bir dizi çalışma başlatmıştır. Bu çalışmalar yapılırken muhatap kitlenin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak eğitim öğretim programlarında çeşitliliğe gidilmesi amaçlanmaktadır.

Konya ilinde; Diyanet İşleri Başkanlığının bu hizmet çeşitliliği projesini bütün boyutlarıyla uygulamaya geçirmek isteyen Konya İl Müftülüğü Kur’an kurslarında daha önce “Yerini Ve Zamanını Siz Belirleyin Kur’an-ı Birlikte Öğrenelim” sloganıyla başlayan Kur’an hizmeti çalışmalarına bu projeyle yeni bir ivme kazandırmak istemektedir. Artık Kur’an öğrenmek isteyen vatandaşlarımız Kursa bile gelmeden ev ve işyerlerinden telefonla Kuran öğreticisi talep edebileceklerdir.

Günümüzde insanlar çok yoğun bir şekilde iş hayatı içinde bulunmaktadır. Teknolojinin imkânları kullanılarak insanları işlerini aksatmadan Kuran öğretimini kolaylaştıracak bir sistem geliştirilmesi düşüncesinden hareketle müftülüğümüz bünyesinde oluşturulan bir sekretarya ile halkımız telefon ile Kuran öğreticisi talebinde bulunabilecektir.

Bu proje Konya İl Müftülüğü, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol yapılarak İlçe Müftülükleri, İlçe Belediye Başkanlıkları, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmeddin Erbakan Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Borsası ve STK’ların destekleriyle hizmete devam edecektir.

Rabbimizden, projenin Ülkemiz genelinde Kur’an öğrenimi ve öğretimi alanında örnek bir proje olmasını, örnek alınarak yaygınlaşmasını, bu sayede bizleri kendisine (c.c) hizmet ettirmesini niyaz ederiz.

 

2. PROJENİN GEREKÇESİ

1.Kur’an kurslarındaki öğrenci profilinin zamanla değişmesi, kurslarımıza devam eden öğrencilerin yüzde % 66’sını 23 ve üzeri yaş grubu yetişkin ev hanımları teşkil etmektedir. Proje ile ev hanımlarının tamamına Kur’an ve Dini Bilgilerinin öğretimide hedeflenmektedir.

 1. Kırsal kesimde, tarım ve mevsimlik işler sebebiyle Kur’an kursuna devam edenlerin eğitim-öğretimin devam ettiği günlerde tarım işlerine gitmeleri sebebiyle kursa devam edememektedir.Bu nedenle kış dönemlerinde bu kesimlerin Kuran öğretimi hedeflenmektedir.
 2. Mesai saatleri içinde Kur’an kurslarına gelemeyen kamu, özel sektör ve kendi işinde çalışan vatandaşlarımızın akşam veya hafta sonları, iş saatleri dışında Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmayı arzuladıkları halde mevcut eğitim-öğretim sisteminin buna uygun olmayışı böyle bir projenin başlatılmasını gerekli kılmıştır.
 3. Günümüzde hizmet çeşitliliği ile sadece sağlıklı insanlara değil dezavantajlı kesimlere de Kuran öğretmeyi hedeflenmektedir. Bu uygulamadan engelli ve hasta kesimlerinde faydalanması hedeflenmektedir.

3. HEDEFLER

Kur’an Kursu Öğretim Programının amacı Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

 1. İslam dininin değerlerini, insan hayatına anlam kazandıran unsurlardan biri olarak fark etmelerini sağlamak,
 2. Öğrendiği değerlerden yardım alarak kendi çözümlerini üretebilmelerini sağlamak,
 3. İslam dininin Allah-insan, İnsan-İnsan ve İnsan-Tabiat ilişkilerini düzenleyen boyutunu idrak etmelerini sağlamak,
 4. İbadetlerle ilgili bilgilerini davranışa dönüştürmek,
 5. İslam’ın temel kaynağı Kur’an-ı Kerim’i Arapça metninden doğru ve usulüne uygun okuyabilmelerini sağlamak,
 6. İbadetleri ve toplum içinde gerçekleşen dini törenleri yerine getirebilecek yeterlikte Kur’an ezberine sahip olabilmelerini sağlamak,
 7. Kur’an-ı Kerim’i mealinden okuma alışkanlığı kazanabilmelerini ve hayata ilişkin prensipler çıkarabilmelerini gerçekleştirmek,
 8. Siyer ve Ahlak dersleriyle Hz. Muhammed’in yaşantısından değerler üretebilmelerini gerçekleştirerek, İslam dininin ahlaki değerlerini hayatına yansıtabilmek.
 9. Kültürler arası etkileşimin hızlandığı günümüzde, barış kültürünün geliştirilmesi ve hoşgörü ortamının oluşturulmasında İslam dininin değerlerini yorumlayıp, barış ve hoşgörü ortamı oluşturmalarına yardımcı olmaktır.Bu gerekçelerle hedef kitleyaşına bakılmaksızın tüm vatandaşlarımıza hizmet sunulması hedeflenmektedir.

4. PROJENİN İŞLEYİŞİ

 1. a) Başlangıç Faaliyetleri:

Proje hazırlandıktan sonra paydaşların görüş ve önerilerine sunulacaktır.

Proje Konya Valiliği, İlçe Kaymakamlığı, İl ve İlçe Müftülüklerine, Okul Müdürlüklerine, Medya ve Sivil Toplum kuruluşlarına tanıtılacaktır.

 1. b) Süreç Faaliyetleri:

Kuran öğrenmek isteyen kursiyerlerin İl ve İlçe Müftülüklerini arayarak gerekli hizmetlerin yapılması sağlanacaktır.

Proje koordinatörleri uygun talepleri değerlendirip öğretici ataması yapacaklardır.

Görevlendirilen öğreticiler müfredata ve mevzuata uygun eğitim öğretim faaliyetlerini yürüteceklerdir.

 1. c) Sonuç Faaliyetleri:

Proje Müftülüklerce kursiyer ve öğreticilerden geri bildirimler alarak kurs hakkında rapor hazırlayacaktır.

 

 

5. PROJE FAALİYET PLANI

FAALİYET UYGULAYICI
Projenin Hazırlanması PROJE EKİBİ
Projenin Sunulması Ve Tanıtımı PROJE KOORDİNATÖRÜ
Kuran Öğreticilerinin Belirlenmesi İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ
Kursiyer Taleplerin Alınması PROJE SEKRETARYASI
Kursiyerlere Öğretici Görevlendirilmesi PROJE KOORDİNATÖRÜ
Eğitim Öğretimin Yürütülmesi KURAN ÖĞRETİCİLERİ
Kurs Ve Eğitim Sürecinin Denetlenmesi İL VE İLÇE MÜFTÜLÜKLERİ
Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ve

Raporlanması

PROJE EKİBİ

 

6. PERFORMANS GÖSTERGELERİ

            GÖSTERGE BİRİM HEDEF
Projeye katılan kurum sayısı Adet
Projeye katılan öğretmen sayısı Kişi
Projeye katılan öğrenci sayısı Kişi
Kuran Öğrenen Öğrenci Sayısı Adet
Alo Kur’an Öğrenmek İstiyorum web sitesi üzerinden ve Telefon ile müracaat edenlerin sayısı Kişi

7. İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUMLAR

 • Konya Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
 • Konya İlçe Müftülükleri
 • İlçe Belediye Başkanlıkları
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Kredi Yurtları Kurumu Öğrenci Yurtları
 • Konya Ticaret Odası
 • Konya Sanayi Odası
 • Konya Ticaret Borsası
 • Sivil Toplum Kuruluşları

 

 1. KAYNAKLAR
 2. İnsan Kaynakları
 • İmam-Hatip Ortaokul/Lisesi Meslek dersleri Öğretmenleri
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri
 • Cami Görevlileri ve Kuran Kursu öğreticileri
 • İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Meslek Yüksek Okulu ve İmam Hatip Lisesi mezunu olup Yeterlilik belgesi olanlar
 • Bu şartları taşıyan personelin bulunamaması halinde en az İmam Hatip Lisesi mezunu olanlar.
 1. Maddi Kaynaklar
 • Diyanet İşleri BaşkanlığıKonya İl ve İlçe Müftülükleri
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Hayırseverler
 • Sivil Toplum Kuruluşları

9. PROJE KOORDİNATÖRLERİ

 • Konya İl Müftülüğü
 • Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı
 • Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü
 • Konya İlçe Müftülükleri
 • Konya İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

10. PROJE İRTİBAT TELEFONLARI VE GÖREVLİLERİ

Konya İl Müftülüğü                                              Tel: 0332 350 6158

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı                       Tel: 0332 221 1400

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü                                   Tel:0332 353 3050

Karatay Müftülüğü                                               Tel: 0332 350 0508

Selçuklu Müftülüğü                                              Tel: 0332.237 9872

Meram Müftülüğü                                                Tel: 0332 352 0030

 

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ