Din Samimiyettir
Kursumuz

Din Samimiyettir

Öğrencilik yıllarımızda okullarda hocalarımızdan, kürsülerde de vaiz ve müftülerimizden çok nasihatler dinlerdik.
Nasihat deyince, o bilinen hadis-i şerifi metniyle okunur ve “din nasihatten ibarettir” serlevhası ile konunun önemine vurgu yapılırdı.

Hatta, bazı meclislerde bir takım insanlar orada bulunan bir hocaya “hocam bize nasihat et”tarzında talepte bulunurlar, hoca da “hay hay, zaten din nasihattir” diyerek konuşmaya başlardı.

Şüphesiz, söz konusu hadis-i şerif’te geçen “nasihat” kelimesi, öğüt anlamında kullanılan nasihattan daha öte bir anlamda kullanılmıştı. Ama, nedense hep öğüt anlamında anlatılıyordu.

Sonraları öğrendik ki, “Din nasihattir” demekten maksat, öncelikle “Din samimiyettir, sadakattir, içten davranmak, iyi niyetle hareket etmek ve gönülden bağlanmak” demekmiş. Bunun zıddı ise, aldatmak, kandırmak, hilekâr olmak, gayr-ı samimi davranıp ikiyüzlü hareket etmek oluyormuş…

***
Konuyla ilgili hadis-i şerifi hatırlayalım:

Rasulüllah (s.a.v): “Din samimiyettir.” buyurdu. Sahabeler: “Kimin için ya Rasulallah?” diye sordular. Hz. Peygamber de buyurdu ki; “Allah için, Allah’ın Kitabı için, Rasulü için, Müminlerin yöneticileri için ve tüm Müslümanlar için samimiyettir.” (Müslim,İman,95; Tirmizî,Birr,17; Ebu Davud,Edeb,59).

Hadiste de belirtildiği gibi, insan din konusunda gerçekten samimi davranmalıdır.

Başta Allah’a karşı samimi olmalıdır. Sonra Allah’ın Kitabına, sonra Peygamberine, sonra kendini yönetenlere ve nihayet tüm müminlere karşı samimi davranmalıdır. Müslümanlık bunu gerektirir.

Dini, kendine yol tutmayan kişi samimi olabilir mi? Allah’ın emir ve yasaklarını hiçe sayan kimse Allah’a karşı samimi davranabilir mi? Kur’an-ı Kerim’i okumayan, anlamayan, ona göre yaşamayan kimse Allah’ın Kitabı’na karşı samimi olabilir mi?

Hz. Peygamber’e (sav) itaat etmeyen, O’nu rehber edinmeyen, yolundan gitmeyen, sünnetini ihya etmeyen kişi, samimiyetten söz edebilir mi? Aynı şekilde, İslâm’ın ilkelerine uyan idarecilere itaat etmeyen, onlara destek vermeyen bir kimse dinde samimi olabilir mi?

***
Bu hadis-i şerifin izahından sakın ola ki, “dinde nasihat yoktur” anlamı çıkarılmasın! Şüphesiz ki, dinin nasihat yönü de vardır ve elzemdir. Bu anlamda en önde gelen nasihatçiler de peygamberlerdir. Zaten nasihat etmek, öğüt vermek, bir Kur’an emridir.

Hz.Nuh (a.s) kavmine hitaben şöyle diyordu: “Ben size öğüt veriyor ve bu nasihatimle sizin iyiliğinizi istiyorum.”(A’raf, 62), “Ben sizin için güvenilir bir nasihatçiyim.”(A’raf, 68).

Nasihat müminlere fayda verir. Zariyat,55’te Allah şöyle buyurur: “Öğüt ver; doğrusu öğüt müminlere fayda verir.” Nasihat’tan maksat, insanların iyiliğini istemektir. Peygamberler de hep bunu istemişlerdir.

Hayatında iyilik ve hayır isteyen kişilerin maksatlarına erişebilmeleri için samimi davranmaları şarttır. Bu da Allah’a, Peygamberine, Kitabına, Mümin Âmirlere ve tüm Müslümanlara samimi davranmakla gerçekleşir.

Samimiyetsiz nasihat, havanda su dövmektir.

Bir yanıt yazın

X